Дискусии архив

Интерактивно образование в България

Равнопоставени ли са учителят и ученикът в онлайн пространството? Какво е мястото на интерактивните уроци в българското образование?

Стандарти в информационната сигурност

Сертифициране по ISO 27 001 и ISO 20 000. Финансиране по ОП „Конкурентоспособност“

Бъдещето на гласовите бизнес комуникации

Преносимост на фиксирани и мобилни номера. По-добра комуникационна свързаност

BI - не просто система, а начин на управление на фирмата

Достъпът до точните данни в точното време и трансформирането на тази информация в бизнес анализи - това ли е основaтa на BI решенията?

Законовите доспехи на е-mail маркетинга

"Изчистването на пазара от недобросъвестните търговци е в полза на цялото общество", Ал. Масларски, член на КЗП