Дискусии архив

Облакът – стратегическа технология за бизнеса

Облачният компютинг - една от 10-те стратегически технологични тенденции за 2015 г. с потенциал за значително въздействие върху организациите за следващите 3 години

3D печатът - водеща технология на бъдещето

Какви са възможностите на 3D печата и какво е бъдещето на тази технология по света и у нас

Информираност на младите кадри за кариерните възможности на ИКТ сектора

Неведнъж сме засягали темата за растящата необходимост от ИКТ професионални умения в страната. Хората, които имат потенциал за развитие – талантите и ключовите за организацията служители, са много ценни.

Мобилното приложение: един съвременен канал за комуникация с клиентите

Мобилните приложения и мястото им в бизнеса. Защо да включите мобилното приложение в своята фирмена стратегия, какво приложение да създадете, на какви технологии да заложите и какви са добрите практики в областта?

Учебни програми в съответствие с изискванията към младите хора

Дискусията ще постави акцент на е-уменията, които младите придобиват в рамките на средното образование

Аспекти на съвременната корпоративна мобилност

Какви са ползите, предизвикателствата и капаните при използването на мобилни корпоративни приложения, как да се гарантира сигурността и как да се оцени възвръщаемостта на инвестицията

Kачество и ефективност с BPM

Моделиране, анализ и усъвършенстване на бизнес процесите. Предимства и предизвикателства