Официални гости

  Съвременните аспекти на информационната сигурност

  30 ноември 2016, 10:30

  Кирил Георгиев

  Кирил Георгиев

  Директор “Информационни технологии”, ПОК “Доверие”

  Кирил Георгиев се присъединява към екипа на ПОК „Доверие" през ноември 2009 г. като директор „Информационни технологии", какъвто е бил и през периода 2004-2006 г. Преди това е работил на същата позиция в международни компании.

  д-р Мирослав Митев

  д-р Мирослав Митев

  Водещ одитор, „Сертификейшън Интернешънъл“

  Мирослав Митев работи в Сертификейшън Интернешънъл като водещ одитор на системи за управление. Провежда сертификационни одити на системи за управление на качество, сигурност на информацията, околна среда и здраве и безопасност при работа, внедрени и поддържани в национални и международни структури. Има успешно защитена дисертация, свързана с развитието на стандартизирираните системи за управление. Хоноруван преподавател и гост-лектор е в бакалавърски и магистърски програми в Технически университет, София, УниБИТ и др. Член е на Управителния съвет на Български съюз на стандартизаторите.

  Има сериозен управленски опит. Настоящите му интереси са в областта на методите за сигурност на информацията, управление на риска, непрекъснатост на дейността и междуранодна и браншова стандартизация.

  Делян Бойчев

  Делян Бойчев

  Анализатор ИТ сигурност в GfK и зам.-председател на ISACA Sofia-Chapter

  Делян Бойчев заема длъжността анализатор ИТ сигурност в GfK и е зам.-председател на ISACA – Sofia Chapter. Преди да заеме тази позиция той е бил част от екипа на ING Bank като началник отдел "Управление на информационния риск". В ING Bank (през 2001) е работил още  в отдел за поддръжка на електронното банкиране и отдел „Управление на информационния риск”.Г-н Бойчев е завършил висше образование в Технически университет. Сертификати: CISM, MCSE Security track.

  Димитър Цолов

  Димитър Цолов

  ИТ мениджър, EOS Matrix

  Димитър Цолов е дипломиран инженер по „Компютърни системи и технологии“ и магистър по “Бизнес администрация”. Има над 17 години професионален опит в сферата на информационните технологии, като 10 от тях ръководи ИТ екипа на ЕОС Матрикс. EOС Матрикс е част от немския лидер във финансовата сфера EOS Group и е лидер на българския пазар в областта на управлението на дългове. Компанията е основана през 2002 г. и предлага индивидуализирани решения в областта на събирането и изкупуването на вземания. В ролята си на ИТ ръководител, Димитър Цолов има зад гърба си реализирани разнообразни ИТ проекти основно за вътрешни нужди на компанията, като важно място в тях заема сигурността на информацията и управлението на данните. Сред тях са изграждането, внедряването и поддръжката на Системата за управление на информационна сигурност, сертифицирана по международен стандарт ISO 27001:2013, изграждане на Disaster Recovery Data center (2014-2015), внедряване на BI за нуждите на финансовия отдел, внедряване и последващи модернизации на кол центъра. Под ръководството на Димитър Цолов, ИТ екипът на ЕОС Матрикс разработва вътрешно основната оперативна система на компанията – Matrix Collection Software, която впоследствие внедрява и при няколко свои клиента.

  Георги Средков

  Георги Средков

  Мениджър "Информационна сигурност", БТК EАД

  Георги Средков е мениджър "Информационна сигурност" в БТК EАД (Vivacom). Преди да заеме настошщата си позиция, той ръководи отдел „Развойна дейност по продукти и управление на проекти“ в Инвестбанк.

  Kариерата му започва в ТБ Биохим, преминава през Токуда Кредит Експрес Банк, Юнионбанк и Интернешънъл асет банк. През годините Георги Средков заема различни длъжности, сред които експерт, главен експерт, началник управление, директор на дирекция.