Обзорна статия

  ГИС системите в помощ на оптимизацията на бизнеса

  19 май 2016, 10:30

  Преди 30-40 години под ГИС (георгафски информационни системи) се разбираше един инструмент за усъвършенстване на технологията за цифрова картография и картографско моделиране, а сега философията е съвсем различна и предназначението им се свежда до управление на огромни динамично променящи се потоци информация и то не само географска. Навсякъде, където става въпрос за данни, които са геореферирани – тоест, за които трябва да се знае за кое място от земната повърхност се отнасят – ако се обработват в автоматизирана информационна система, тази система вече е ГИС система. Това заяви Георги Гладков, директор на дирекция "Пространствени данни" в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС). Той бе сред официалните гости на уебинара „ГИС системите в помощ на оптимизацията на бизнеса“, организиран от технологичния сайт IDG.bg със съдействието на ЕСРИ България.

  Миглена Кузманова, мениджър „Бизнес развитие“ в ЕСРИ България, допълни, че има активно използване на ГИС технологии и в НПО сектора най-вече в сферата на опазване на околната среда и биоразнообразието. Бизнес секторът също изключително активно използва ГИС: ютилити компаниите, компании в сферата на градоустройственото планиране, геодезията и кадастъра и други. Научният и изследователски сектор също прилага ГИС: учените от БАН участват в различни проекти, но смятаме, че има и доста организации извън БАН, които използват ГИС за изследователски цели.

  Доц. д-р инж. Любка Пашова от Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН, отбеляза, че учените от БАН активно използват ГИС в разработването на своите проекти, активно сътрудничат с държавните агенции, образователни учреждения и НПО сектора, които използват тези системи.

  Проф. дгн Румяна Вацева, ръководител на секция ГИС в Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, обобщи, че в последните години в България има много бързо развитие при създаването и приложението на ГИС бази данни.

  По-важно е обаче в какви области те се прилагат и за съжаление виждаме, че основното приложение на ГИС технологиите е свързано с управленски структури и по-малко с конкретни бизнес приложения. Това се отнася и за научните разработки и приложения на ГИС – все още в научната сфера приложенията са свързани главно с околната среда и с оценка на риска и намират приложение най-вече за взимането на управленски решения.

  В тази посока краудсорсингът има голямо бъдеще – както за ежедневни дейности и управленски структури, така и в научните изследвания, смята проф. Вацева. Все още е слаба връзката между науката и бизнеса и би трябвало да се търси разработка на приложения в тази насока, смята проф. Вацева.

  Миглена Кузманова допълни, че ГИС често се използват за изпълнение на много ежедневни задачи: например свързани с теренно събиране на данни, различни инспекции или управление на инвестиционни проекти и всъщност ГИС технологиите дават много инструменти за оптимизация на тези процеси. Именно подобряването на услугите за гражданите е функция както на държавната администрация, така и на бизнеса.

  С използването на съвременни ГИС технологии се дава възможност за много по-добра координация и комуникация, смята Кузманова. Пример за това е управлението при кризи и извънредни ситуации, когато е много важно да има бърза оперативност и много бърза реакция.

  ГИС има широко приложение в обработката на големи обеми от данни, а през последните години все повече в обработката, анализ на тези данни в реално време.

  Още по темата четете в Computerworld.bg