Теми и панели

  ГИС системите в помощ на оптимизацията на бизнеса

  19 май 2016, 10:30

  През годините все повече нови потребители откриват ползата от ГИС технологиите. Пространственият контекст е важен в редица ситуации от ежедневието и е жизнено необходими за много видове бизнес.

  Според анализаторите от TechNavio в периода 2011-2015 г. средният годишен ръст на пазара на географски информационни системи е 9,2%, а основни предпоставки за този ръст са нарастващото търсене на ГИС решения от страна на държавните ведомства и на непроизводствените компании. Най-активни потребители на ГИС технологиите са държавните агенции, ведомствата свързани с отбраната, ютилити компаниите, доставчиците на телекомуникационни услуги, организациите, ангажирани с управление на природни ресурси.

  Анализаторите от Research and Markets от своя страна очакват през следващите 3 години търсенето на ГИС да бъде най-активно в сектора на транспортните услуги, а приходите на ГИС доставчиците от това направление да нарастват с 11% годишно. В същото време, държавните ведомства ще продължат да инвестират в ГИС решения, като този сектор ще нараства с 10% годишно до 2018 г. 

  България не изостава от тази тенденция. Експертите отчитат като най-активни сфери на приложение на ГИС технологиите у нас секторите околна среда, кадастър, здравеопазване, комунални услуги, вътрешен ред, отбрана. 

  Какви задачи се решават с помощта на ГИС и кои са активните от гледна точка на приложението сектори у нас, как ГИС системите оптимизират бизнеса, какви са съвременните модели на използване на ГИС, как се решава проблемът с кадрите? На тези и на още много други въпроси ще потърсим отговор по време на уебинар на 19 май 2016 г.

  Акценти: 

  • ГИС пазарът у нас: какви задачи се решават с помощта на ГИС и кои са активните от гледна точка на приложението сектори.
  • Приложението на ГИС технологиите в различните индустрии. Как ГИС системите оптимизират бизнеса и още за краудсорсинга на българска почва.
  • Съвременни модели на използване на ГИС - облачни технологии, мобилни решения, десктоп системи.
  • ГИС системата като част от цялостната ИТ среда на една компания - интеграция и модернизация.
  • Европейските директиви в областта на ГИС. Какво е новото и какво предстои?
  • ГИС кадрите – проблеми и решения.